Afrikaan in Nederland

Op 23 december 2013 is door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties resolutie 68/237 aangenomen tot uitroeping van een decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst. Dit decennium loopt van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2024. De resolutie roept alle VN lidstaten op om actie te ondernemen tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en daarmee samenhangende onverdraagzaamheid (op grond van ras, kleur, afkomst of nationale of etnische afkomst) zodat alle fundamentele rechten en vrijheden van mensen van Afrikaanse afkomst beschermd en gewaarborgd worden. Het decennium kent drie pijlers: erkenning, rechtvaardigheid en ontwikkeling.

AFRIKAAN IN NEDERLAND

Afrikaan in Nederland werd uitgevoerd door Stichting Tosangana en Stichting Sundjata om bij te dragen aan deze VN-resolutie. Dit programma had tot doel de positieve identiteit van Afrikanen in Nederland te versterken en een grotere weerbaarheid tegen discriminatie op te bouwen.

We hebben in het jaar 2017 t/m juli 2018 themadagen georganiseerd, we hebben onder andere het Vredespaleis en ICC bezocht 

We bedanken iedereen die onze bijeenkomsten heeft bijgewoond of heeft bijgedragen

Onder deze link kan je iets van terug kijken youtube https://m.facebook.com/Afikaan-in-Nederland-131257354067650/

Wil je iets opmerken ivm jouw bijgewoond thema? Schrijf ons