Op 23 december 2013 is door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties resolutie 68/237 aangenomen tot uitroeping van een decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst. Dit decennium loopt van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2024. De resolutie roept alle VN lidstaten op om actie te ondernemen tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en daarmee samenhangende onverdraagzaamheid (op grond van ras, kleur, afkomst of nationale of etnische afkomst) zodat alle fundamentele rechten en vrijheden van mensen van Afrikaanse afkomst beschermd en gewaarborgd worden. Het decennium kent drie pijlers: erkenning, rechtvaardigheid en ontwikkeling.

AFRIKAAN IN NEDERLAND

UITNODIGING 10 Februari 2018, 13.00- 17.00uur vindt onze vierde bijeenkomst democratie & oorlog en recht plaats op The Hague Institute of Social Justice, Sophialaan 10, 2514 JR Den Haag. Aanmelden via contact formulier onderaan deze pagina 

Afrikaan in Nederland" wordt uitgevoerd door Stichting Tosangana en Stichting Sundjata om bij te dragen aan deze VN-resolutie, met een programma dat tot doel heeft de positieve identiteit van Afrikanen in Nederland te versterken en een grotere weerbaarheid tegen discriminatie op te bouwen.

We organiseren themadagen, bezoeken, blogs en radio-uitzendingen rondom de thema's het Glazen Plafond doorbreken. En natuurlijk over de vraag hoe je je individueel en collectief te weer kunt stellen tegen institutioneel en individueel onrecht.

Wil je deel maken van onze groep die ICC en VREDESPALEIS gaat bezoeken? Meld je aub aan vóór 2 April 2018 

En op 7 April Laat je verassen door Afrikaanse Vrouwen aan de Top als sprekers tijdens deze vijfde themadag: Het Glazen Plafond Doorbroken 

De vorige  themadagen  kan je terug vinden  op youtube https://m.facebook.com/Afikaan-in-Nederland-131257354067650/

Meld je aan als je met ons ICC en Vredespaleis wilt bezoeken

Meld je aan voor de themadag: Het Glazen Plafond doorbroken op 7 april 2018 

Nieuws                  Ons team                   Uw steun                    Startpagina                       Blog