Empowerment 

Vul een subtitel in

Met de campagne "Stop geweld tegen vrouwen" reflecteren 240 verschillende migrantenvrouwen van tenminste 12 verschillende migrantenkerken over hun eigen positie

In dit project is spraak geweest van de diaspora in contact brengen met de VN resolutie 1325