Projecten

2023-2023: Ik ben er ook erbij

In dit project Tosangana wilt 60 vluchtelingen ondersteunen in 3 jaar. Activiteiten vinden plaats in Den Haag en omgeving.  In samenwerking met instellingen en particulieren, 60 vluchtelingen worden getraind en begeleid naar een nieuw bestaan dmv ontmoetingen, storytel, workshops, trainingen en jeugdkamp. 

Doel project

60 Migranten ondersteunen met als doel de integratie, de participatie en de empowerment te faciliteren. Gedurende 1 jaar worden de basis gelegd met betrekking tot het bouwen van nieuw bestaan. Verbinding bevorderen in een Intercultureel samenleving


2022-2023: Vrouw en maatschappij

Al jaren werken we met jongeren. In ons Centrum hebben ze de gelegenheid om verschillende opleidingen te volgen zoals Naaien, Pedagogiek, Scheikunde en Biologie. In het schooljaar 2022-2023 zijn we beloond met het behalen van staatexamen door 24 jongeren. Troost delen we foto van paar leden uit deze groep. Naast hun regulier opleiding hebben we gedurende 6 jaar de tijd genomen om deze jongeren te begeleiden onder de motto: rechtvaardigheid en masculinity positieve. Hierdoor zijn we ervan overtuigd dat changemakers en ambassadeurs van de resolutie 1325 in de maatschappij zijn neergezet.

1. Vrouw, Vrede en Veiligheid

Tosangana lobbyt voor de aanpassing en handhaving van de wetgeving rond om gendergelijkheid in de Democratische Republiek Congo.

Daardoor zijn wij betrokken geraakt bij het herzien van de National Actie Plan resolutie 1325 van DRC dat tussen maart-mei 2017 plaatsvond.

Vervolgens is in mei 2017 besloten door de burgemeesters van de pilot Gemeenten in Kinshasa de familie code uit te zetten door deze structureel uit te leggen tijdens de huwelijkse ceremonie (burgerlijke stand).

2. Het bouwen van een watertank

De school die Tosangana heeft helpen bouwen in Kinshasa had geen toegang tot leidingwater. Maar de kinderen en docenten die daar naar school gingen hadden toch water nodig. Daarom hebben wij een waterput aangelegd met vers drinkwater.


3. Het afbouwen van het Multifunctioneel VrouwenCentrum (MVC)

Het multifunctioneel VrouwenCentrum is een ontmoetingsplaats voor mensen van alle leeftijden om onderwijs te krijgen. We hebben veel mensen aan onderwijs kunnen helpen met dit centrum en hopen het ook verder uit te kunnen breiden.

4. PAAQE

Tosangana traint Congolese leerkrachten in het actieve leren (kinderen in de les laten participeren).

Voor duurzaame resultaten zijn inspecteurs hierbij betrokken. Het grote nieuws is dat het ministerie van het onderwijs heeft besloten om de methodiek op te nemen in de curriculum. Ze zijn bereid om inspecteurs in te zetten voor de verspreiding ervan.

5. Landbouw

Lokaal voedsel verbouwen kan ondervoeding tegenaan, maar het is ook een middel voor achtergestelde gezinnen om zich economisch en sociaal te ontwikkelen. Dat zijn de doelen van dit project, welke we in 2019 zullen uitbreiden.

6. Decennium van mensen met Afrikaanse afkomst (Afrikaan in Nederland)

Tosangana heeft meerdere bijeenkomsten georganiseerd onder het thema 'Afrikaan in Nederland' om mensen met een Afrikaanse afkomst een positieve identificatie te tonen en om tools te geven om zich te beschermen tegen discriminatie.

7. FRAME, VOICE, REPORT!

Activiteit: Met de campagne "Stop geweld tegen vrouwen" reflecteren tenminste 240 verschillende migrantenvrouwen van tenminste 12 verschillende migrantenkerken over hun eigen positie. 

8. Wij doen mee: in dit project organiseren we ontmoetingen waarbij maaltijden worden gedeeld met vluchtelingen die de ministry of Shepherdsplace DEN HAAG bezoeken, er zijn ook aantal bezoek naar musea's gepland zoals Panorama Mesdag en madurodam in Den Haag. Neederlandse taal en informatie over het onderwijs in NL komt ook in aanbod