vrouw, vrede en veiligheid

Lobby en advocacy

Tosangana staat voor genderrechtigheid en -gelijkwaardigheid. Om dit te kunnen bereiken helpt ze een handje mee door de taken van lobby en advocacy op zich te nemen zodat zij de beleidsmakers op lokaal en nationaal niveau kan beïnvloeden. Ze betrekt de media en andere stakeholders bij om invloed uit te oefenen bij het handhaven en verbeteren van de wetgeving.

Dankzij deze taken zijn Tosangana en lokale partners tussen maart en juni 2017 betrokken geweest bij het herzien van de National Actie Plan resolutie 1325 van DRC. In dezelfde periode is Tosangana aan het lobbyen geweest voor het handhaven van de familie code. 

Vervolgens is sinds mei besloten door de twee pilot gemeenten in Kinshasa, structureel de familie code uit te zetten door kennis hierover te verschaffen tijdens huwelijksceremonie (zie media).

Doel van de familie code: huiselijk geweld voorkomen, gendergelijkheid en gendervaardigheid bevorderen

*** Follow up van deze stunt is: om de 6 maanden gedurende 3 jaar ontmoetingen te organiseren waarbij stellen ervaringen met elkaar delen.

Dankzij het lobby werk zijn comités 1325 opgericht in 24 gemeenten van Kinshasa. Elf hiervan zijn al operationeel. De overige dertien zijn wel opgericht, maar nog niet actief.

Empowerment van vrouwen 

In samenwerking met Femmes en Action en la Voix des Faibles te Kinshasa (hoofdstad van DRC) trainen we voornamelijk vrouwen van verschillende achtergronden en niveaus. Dit doen we vier keer per kwartaal voor de bewustwording over gender, wetgeving, normen etcetera. We dragen tools over om deze bewustwording te laten leiden tot participatie en emancipatie. Tosangana en haar partners betrekken ook jongeren en mannen bij de activiteiten voor duurzame resultaten.