vrouw, vrede en veiligheid

Vredessyposium

Julienne Doppenberg Difukidi met haar stichting is al jaren actief in de door conflict en geweld geteisterde Democratische Republiek Congo, ze vertelde haar verhaal.

Het vredessymposium is het initiatief van een coalitie Nederlandse vredesorganisaties die bewustwording over nut en noodzaak van vredesmissies zonder wapens wil vergroten. De geweldloze inzet van burgers als alternatief voor militair ingrijpen verdient meer erkenning en middelen, óók van de Nederlandse overheid. Overal waar conflicten zijn, zijn immers ook mensen die zich zonder (te dreigen met) geweld inzetten voor de oplossing van conflict en het voorkomen van geweld. Tosangana draagt hierbij aan een vreedzame samenleving. Op 20 september werd zij in het zonnetje gezet.

Vrouw, Vrede en Veiligheid

Toen op 4 december 2007 het Nederlandse actieplan officieel werd gelanceerd, zei minister Koenders van Ontwikkelingssamenwerking in zijn toespraak:

Het is de hoogste tijd dat we de achterstand bij het realiseren van de Millennium Ontwikkelingsdoelen op het gebied van vrouwenrechten en moedersterfte inlopen. Als kabinet hebben we daarom besloten het Nationaal Actieplan voor resolutie 1325, dat is gericht op het verbeteren van de positie van vrouwen in conflict gebieden, met een groot aantal maatschappelijke organisaties te tekenen. Als vier ministers staan we op de bres voor vrouwen, vrede en veiligheid. Vrouwen zijn de grootste slachtoffers bij oorlogen en in conflictsituaties. Zij verliezen vaak als eerste de toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en economische activiteiten. Tevens vormen zij het grootste deel van de vluchtelingen en zijn in toenemende mate slachtoffer van seksueel geweld, dat steeds vaker door milities wordt ingezet als wapen.

Redenen te over waarom het nodig is méér aandacht te besteden aan vrouwen in (post- )conflictgebieden en waarom we, als we het over gender hebben, vaker over vrouwen dan over mannen praten. Vrouwen zijn echter niet alleen slachtoffer, maar bieden juist ook een deel van de oplossing van oorlog en conflict. Vrouwen hebben andere vaardigheden en werkwijzen dan mannen en hebben evenals de mannen een grote rol te spelen in het vredes- en wederopbouwproces.

VN-resolutie 1325: 'Vrouwen, vrede en veiligheid' In antwoord op de situatie zoals hierboven geschetst, en na een lange lobby vanuit diverse internationale vrouwenbewegingen, bracht de VN-Veiligheidsraad in 2000 resolutie 1325 uit over het thema 'Vrouwen, vrede en veiligheid.' De resolutie erkent dat vrouwen disproportioneel geraakt worden door conflict en roept op tot actieve participatie van vrouwen - op elk besluitvormingsniveau - in preventie van conflict, in vredesonderhandelingen en tijdens het wederopbouwproces.


Aansluitend aan deze toespraak, draag Tosangana bij door activiteiten uit te voeren in samenwerkinsverband met Mensen Met een Missie, Care Nederland en lokale partners op het gebied van protection, normen en participatie in 5 territoires in het Oost van DRC. Van de aanbeveling uit deze territoires lobbyt Tosangana op National niveau vanuit Kinshasa(hoofdstad van DRC).

Lobby en advocacy

Tosangana staat voor Genderrechtigheid en gelijkwaardigheid. Om dit te kunnen bereiken help ze handje mee door de taken van lobby en advocacy opzich te nemen zodat zij de beleidsmakers op lokal en national niveau kan beïnvloeden. Ze betrekt de media en andere stakeholders bij om invloed uit te oefenen bij het handhaven en verbeteren van de wetgeving.

Dankzij deze taken zijn Tosangana en lokale partners tussen maart en Juni 2017 betrokken geweest bij het herzien van de National Actie Plan resolutie 1325 van DRC. In dezelfde periode is Tosangana aan het lobbyen geweest voor het handhaven van de familie code. 

Vervolgens is sinds mei besloten door de twee pilot Gemeenten in Kinshasa, structureel de familie code uit te zette  door kennis hierover te dragen tijdens huwelijkseceremonie. Zie Media

Doel:  -  huislijkgeweld voorkomen - genderrechtigheid en gendervaardigheid bevorderen

*** Follow up van deze stunt is: om de 6 maanden gedurende 3 jaar ontmoetingen te organiseren waarbij stellen ervaringen met elkaar delen.

Empowerment van vrouwen 

In samenwerking met Femmes en Action en la Voix des Faibles te Kinshasa(hoofdstad van DRC) trainen we voornamelijk vrouwen uit verschillende achtergrond en niveau. Dit doen we vier keer per kwartaal voor zijn bewustwording over gender, wetgeving, normen enz... We dragen tools over om deze bewustwording te laten leiden tot participatie en emancipatie. Tosangana en haar partners betrekken ook jongeren en mannen bij de activiteiten voor duurzaam resultaten.

Nieuws               Startpagina            Contact            Uw steun              Lopende projecten              Blog