Vrouw, Vrede en Veiligheid

2021-2022: 

1. Women, Peace and Security : wordt gelobbyd voor de positie van vrouwen en kinderen worden getraind hierover 

2. Slachtoffers krijgen holistisch hulp


Lobby en advocacy

Tosangana staat voor genderrechtigheid en -gelijkwaardigheid. Om dit te kunnen bereiken helpt ze een handje mee door de taken van lobby en advocacy op zich te nemen zodat zij de beleidsmakers op lokaal, provinciaal en nationaal niveau kan beïnvloeden. Ze betrekt de media en andere stakeholders bij om invloed uit te oefenen bij het handhaven en verbeteren van de wetgeving. 

Dankzij deze taken zijn Tosangana en lokale partners Permanent lid van het ministerie van Gender en Gezin in de DRC. 

Tussen maart 2017 - december 2019 betrokken geweest bij het herzien van de eerste National Actie Plan Resolutie 1325 van DRC en de eerste organisatie die de NAP II  heeft geïmplementeerd door comite's van vroegtijdige waarschuwingssystemen over het gevaar van gendergerelateerd geweld op  te installeren. In dezelfde periode Tosangana was ook aan het lobbyen voor het handhaven van de familie code. 

Vervolgens is sinds mei 2017 besloten door de twee pilot gemeenten in Kinshasa, structureel de familie code uit te zetten door kennis hierover te verschaffen tijdens huwelijksceremonie (zie media) om huiselijk geweld te voorkomen, gendergelijkheid en gendervaardigheid te bevorderen

CORONA VIRUS

In deze periode waarbij de corona virus de wereld op zijn kop zet, Tosangana is één van de weinige organisaties die waarschuwt voor het gevaar van huiselijk geweld en verkrachtingen in de DRC, tot nu toe zijn er al 8 gevallen aangemeld. Met onze comite's 1325 faciliteren we de overgang van slachtoffer naar de juridisch kliniek zoals het daar wordt genoemd.


Empowerment van vrouwen 

In samenwerking met Femmes en Action en la Voix des Faibles te Kinshasa (hoofdstad van DRC) trainen we voornamelijk vrouwen mbt vrede, veiligheid, schadelijke normen en autonomisatie. We dragen tools over die leiden tot participatie en emancipatie. Voor duurzame resultaten Tosangana en partners betrekken ook jongeren en mannen bij de activiteiten.