PAAQE

November 2021: In samenwerking met Edukans en stichting Bambale trainingen voor de inspecteurs in het onderwijs georganiseerd

Eén van de krachtigste manieren om je te ontwikkelen, zowel persoonlijk als maatschappelijk, is de toegang naar goed onderwijs en informatie.

Trainen van Leerkrachten

Kiezen voor kwalitatief sterke leraren is de weg naar kwaliteit in het onderwijs. Om de 6 maanden worden 74 leerkrachten getraind, waarvan 48 uit 12 basisscholen en 26 uit 4 lerarenopleidingen. Vervolgens lopen er 2 inspecteurs mee die de methodieken overdragen naar hun collega's en naar andere scholen. Wij maken gebruik van video opnames in de klassen als baseline (begin stand). Na het kritisch bekijken van de filmpjes zorgen we dat leerkrachten kennis opdoen in wat er beter kan met betrekking tot de participatie van kinderen in de les. Daarna volgt de monitoring en evaluatie door een groep mensen die door ons is getraind. Na een half jaar reizen we terug voor een vervolg training. We doen het in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en EDUKANS. Het ministerie van onderwijs in DRC is in dit project ook betrokken

"De les wordt veel leuker"

Op de basisscholen in Congo is het vooral de leerkracht die het werk doet. De leerlingen zitten, luisteren en heel af en toe steken zij hun vinger op. Door oorlog en geweld krijgen kinderen in de Democratische Republiek Congo slecht onderwijs of gaan helemaal niet naar school. Er is een schrijnend gebrek aan gekwalificeerd leraren en docenten. Dit is het aanleiding geweest in 2010 voor Tosanga om aan de kwaliteit van het onderwijs te gaan werken.

In 2015 is het samenwerkingsverband ontstaan met Edukans en de universiteit om aan de verbetering van het onderwijs te werken. In het pilot project zijn er leerkrachten uit 12 basisscholen en 4 lerarenopleidingen bij betrokken om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. Wij willen leerkrachten bijscholen en zorgen dat ze nieuwe manieren van onderwijzen leren om goed les te geven. De leerkrachten leren om op een actieve en kindgerichte manier les te geven. Daarmee krijgen minimaal 7.000 kinderen beter les.

Samen met Edukans, Bambale en de docent uit de Universiteit van Amsterdam leren we de onderwijzers om kinderen actief bij de les te betrekken zodat ze echt meedoen. Ook leren ze om eenvoudige en goedkope lesmiddelen te maken van materialen uit de omgeving.

Juf Madeleine (Frans docent) vertelt enthousiast: "Vroeger had ik altijd spijt dat ik voor dit vak had gekozen. Maar sinds de bijscholing weet ik dat dit het allermooiste beroep is dat bestaat. Ik ben trots om leerkracht te zijn." Ook de leerlingen merken dat juf Madeleine anders les geeft: de lessen zijn leuker en ze halen betere cijfers.

Dankzij de tools die ze krijgen tijdens de trainingen, vinden leerkrachten hun vak weer leuk en worden zij gemotiveerd om kinderen te helpen hun talenten te ontwikkelen. Hierdoor ronden meer leerlingen in Congo hun school met goed resultaat af. Dat is enorm belangrijk voor hun toekomst; het geeft kinderen de kans van hun leven.