BELEID
Vul een subtitel in

Stichting Tosangana beleidsplan 2016-2020

Inhoudsopgaven

 • Voorwoord
 • Drijfveer
 • Geschiedenis

-doelstelling

- missie

- visie

- werkgebieden

- middelen

IV. Locatie

 • Doelgroep
 • Activiteiten
 • Financiën
 • Planning 2016-2020

Voorwoord

Het beleidsplan dat voor u staat is onze communicatie en sturingsmiddel. Hierin blikt u terug op onze historie, op waar we nu mee bezig zijn en op de planning voor de toekomst.

Onze projecten staan op het gebied van het onderwijs, vrouw, vrede en veiligheid, gezondheid en landbouw

Omdat wij de betrokkenheid en participatie van de doelgroep van grote belang achten, activiteiten zijn gebaseerd op zijn prioriteit

De rol van Tosangana in deze samenwerking ligt ook alleen bij het faciliteren om de gewenste doelen te bereiken. Mensen moeten het zelf doen. We geloven namelijk in de capaciteiten uit iedere mens. Iedere mens is uniek, niemand komt leeg op aarde, iedere mens draagt capaciteiten bij zich, daar willen we ons leunen. Vandaar dat Tosangana haar lokale partner steunt in het coachen van de doelgroep om alles wat er in zit te kunnen benutten.

Ons motto "op weg naar de onafhankelijkheid" is de bron van alle activiteiten die we ondernemen. Hetzij uit het onderwijs, Vrouw Vrede en Veiligheid, Gezondheid en Landbouw. Onze focus is deels bepaald door de gestelde visie van de stichting: " goede school, beter onderwijs"; duurzame vrede en veiligheid

· Onderwijs:

"Onderwijs is een van de krachtigste manieren om je te ontwikkelen, zowel persoonlijk als maatschappelijk. Juist degenen met de minste kansen moeten de kans krijgen om te leren, zodat hun talent tot bloei komt, daarom zetten we ons hierin".

We werken aan goed onderwijs in de Democratische Republiek Congo. Door te zorgen voor:

 • en veilige leeromgeving,
 • goed opgeleide en gemotiveerde docenten,
 • betrokkenheid van ouders/verzorgers en omgeving
 • kind, het centrum
 • aanwezigheid van geprofessionaliseerd management

Kennis is macht en bevordert goede gezondheid. n kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen. Je talenten ontwikkelen. Wat je op school leert, is voor al

 • Gezondheid:

Wanneer men in goede gezondheid verkeert liggen er mogelijkheden. Een gezond mens grijp kansen om zich gelukkig te voelen.

Er is toegang naar de zorg voor kinderen die onderwijs volgen in ons centrum. Tussen Tosangana/ lokale partner is samenwerking ontstaan met een lokale Polikliniek die de zorg bied.

 • Landbouw:

Een stuk grond is aangeschaft om school maaltijd te kunnen verzorgen. Voor Tosangana en haar partner landbouw is een middel om aan de eerste levensbehoeften te komen, stimuleert de onafhankelijkheid, bevordert de gezondheid.

 • Vrouw, Vrede en Veiligheid:

Wie één vrouw onderwijst, onderwijst een natie! We pleiten voor de positie van vrouwen in de maatschappij. Niks zonder vrouwen klonk de Congolese slogan tijdens de campagne over de participatie van vrouwen. Aanwezigheid van vrouwen op allerlei niveau is van grote belang. Ze moeten ook aanwezig zijn waar de beslissingen over vrede en veiligheid worden aangenomen.

Tosangana wilde zekerheid bieden aan haar doelgroep, ze streef naar goede bereikbaarheid vaste plek/ adres. Daarom besloot ze om een Multifunctioneel centrum te laten bouwen als ontmoetingsleerplek.

In het afgebouwd gedeelte functioneert al de basisschool en de activiteiten voor vrouwen vinden ook hier plaats.

 • Drijfveer

Tosangana betekend "samen komen" voor de oprichter een eerbeton aan haar ouders van de oprichter die kinderen uit verschillende etnische achtergrond hadden opgevoed. Vervolgens de Stichting wilde bijdragen aan de MD ( Millenniumdoelen 2015)

Ondanks dat alle 8 doelen even belangrijk zijn wilden Tosangana zich focussen op doel nr 2, nr 3 en nr 1, omdat het aansluiten aan de kennis en aan de mogelijkheden die er zijn. Vandaar haar betrokkenheid bij het Nederlandse National actieplan 1325.

 • Geschiedenis

De Democratische Republiek Congo is één van de postconflict landen ter wereld. Uit alle hoeken ter wereld dragen mensen hun steentje bij voor de wederopbouw van dit mooie land.

Congolese Vrouwen Stichting Tosangana is opgericht op 10 februari in 2006 door een Congolese vrouw voor vrouwen in Nederland. Bekend bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 27285408, ze treedt op als bruggenbouwer tussen Nederland en DR Congo.

De Okapi is gekozen als logo omdat Tosangana veel gelijkenis ziet tussen zijn werk en de Okapi(uniek dier dat oorspronkelijk alleen te vinden was in de Democratisch Republiek Congo, familie van de giraffe, met de structuur van een zebra, iedere streep schilt van een andere en van zijn diersoorten, dit maakte haar identiteit ). De kansarme bevolking die onze doelgroep vertegenwoordigt leek hierop, ieder met eigen identiteit. De kleurrijke vacht van de Okapi symboliseert de diversiteit van onze doelgroep: kansarme kinderen en vrouwen uit verschillende achtergronden in Nederland en in DRCongo

Doelstelling:

 • Bevorderen van het contact tussen vrouwen uit verschillende culturen.
 • Participatie en emancipatie van jongeren en vrouwen. Zoals de kleurrijke vacht van de Okapi wordt bepaald door hoe het licht op hem valt, wordt de participatie van onze doelgroep deels bepaald door hoe de maatschappij hen ziet. Tosangana heeft zich echter ten doel gesteld om de mooiste kleuren van onze doelgroep naar voren te laten komen, dmv emancipatie.
 • Zowel in Nederland als in de Democratische Republiek Congo (DRC) staan we voor de participatie, integratie en emancipatie.
 • Stimuleren van samenwerking tussen Nederland en de Democratisch Republiek Congo
 • Het zowel materieel als financieel ondersteunen van het Vrouwen Multifunctioneel Centrum Elikia totdat verder alleen kan.

· Missie:

 • Handreiking bieden aan kinderen/jongeren en vrouwen om zich te ontplooien in de maatschappij waarin zij leven.
 • Wijzen de weg naar onafhankelijkheid.

· Visie

Kwalitatief onderwijs voor ieder kind.

Betere levensomstandigheden en gezondheid voor iedereen

Vrede en veiligheid voor de mens

 • Werkgebieden :
 • Onderwijs
 • Landbouw
 • Gezondheid
 • Gender

· Middelen

 • Fondsen
 • Inzamelingen
 • Donaties
 • Mikrocredit
 • Naaiatelier

· Locaties

In Congo zijn onze werkzaamheden te vinden in Kinshasa, Kongo Centrale en Equateur.

We zijn in Zuid-Holland gevestigd.

· Activiteiten

In beide landen :

 • Informatie verstrekken dmv debat, trainingen, workshops, conferenties, informatie-ontmoetingsbijeenkomsten.
 • Professionalisering van de doelgroep gebeurd dmv, workshops, trainingen en cursussen

In DRC: bouwen en onderhouden van het Multifunctioneel Centrum

Partnerschap

In Kinshasa:

Tosangana werkt nauw samen met Femmes en Action Tosangana, stichting Bambale, ONG Anomes, AHESR, les Millénaires, la Voix des Faibles, DDI

In NederLand :

Stichting Bambale, Edukans, UVA, Cordaid, Turing, Stichting Gympie, Wilde Ganzen

We zijn lid:

 • van PARTIN,
 • van Wo=men,
 • van Vrouw Duurzaam Vrede,
 • van Vrouw voor Vrede

Resultaten:

Basisschool: complexe scolaire les Petits Artistes, is in het Centrum gevestigd

Moestuin

Schoolmaaltijden

35 fruitbomen geplant.

Mikrocredit

Naaiatelier

 • Financiën
 • Tosangana voert draagvlak-activiteiten uit bij scholen, kerken en bedrijven
 • Fondsen aanschrijven
 • Rommelmarkt organiseren
 • Modeshow organiseren
 • Deelnemen aan grote evenementen
 • Particulieren aanspreken
 • Planning 2016-2020

In Nederland:

Fondsen aanschrijven

Markt organiseren

Presentaties op Scholen en Kerken

Bedrijven benaderen

In DRC

Jaar 1:

 • Deskundigheid van staf en personeel bevorderen
 • Monitoring en evaluatie voortzetten
 • Binnenruimte bekleden
 • Inrichting bibliotheek
 • Didactiek aanvullen
 • 1 verdieping van 5 klassen bijbouwen waarvan 2 lokalen in het eerste jaar
 • Meubilair verschuiven naar de eerste etage en aanvullen
 • Naaiatelier inrichten
 • Evaluatie werkzaamheden eerst jaar

Jaar 2:

 • Deskundigheid van staf en personeel bevorderen
 • Doorgaan met monitoring en evaluatie op de deskundigheid van staf en personeel
 • Doorgaan met bouwen eerste verdieping (2 lokalen)
 • Didactiek aanvullen
 • Schuiven met meubilair van de beganegrond naar de 1ste verdieping en aanvullen met wat nodig is
 • Met 2 toiletten uitbreiden
 • Evaluatie werkzaamheden tweede jaar

Jaar 3:

 • Deskundigheid van staf en personeel bevorderen
 • Monitoring en evaluatie gaan door op deskundigheid
 • 1 lokaal afbouwen
 • Didactiek en meubilair aanvullen
 • Inrichten (meubilair aanschuiven en aanvullen)
 • Evaluatie werkzaamheden derde jaar

Jaar 4:

 • Deskundigheid van staf en personeel bevorderen

· Monitoring en evaluatie gaan door op de deskundigheid

 • Omheining plaatsen ( nog geen offerte ivm inflatie)
 • Buiten verven (nog geen offerte)
 • Evaluatie werkzaamheden vierde jaar

N.B: na ieder jaar is een evaluatie van de werkzaamheden, het jaar daarop volgen eerst wat bijgesteld moet worden voordat de geplande werkzaamheden van het jaar beginnen

Jaar 5:

 • Finishing Touch op het gebouw,
 • Inventarisatie didactiek
 • Niveau professionaliteit personeel en staf
 • Officiële opening

* bekleden van de eerste verdieping

Doe je met ons mee?

Meld je aan als :

 • Vrijwilliger
 • Donor.

Alvast bedankt voor uw samenwerking.