BELEID en VERSLAGEN

Beleidsplan

Beloningsbeleid Tosangana 

Conform de statuten ontvangen de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden als bestuurslid. Aan de bestuursleden wordt een jaarlijks vacantiegeld (niet bovenmatig) verstrekt voor het voorbereiden en bijwonen van de bestuursvergaderingen en bijeenkomsten. Daarnaast kunnen de leden een vergoeding ontvangen voor eventuele gemaakte kosten. 

Jaarverslagen 

Tosangana is een stichting met een ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit zijn instellingen die door de belastingdienst worden aangemerkt als het algemeen belang dienend.

Lees hier onze financiële jaarverslagen:

Voor 2019 klik hier

Voor 2018 klik hier

Voor 2017 klik hier
Voor 2016 klik hier
Voor 2015 klik hier 
Voor 2014 klik hier