onze missie

ONZE FOCUS

- kwaliteit van het 0nderwijs verbeteren
- Beleid beïvloeden voor mbt vrede en empowerment van vrouwen
- Landbouw

ONZE DOELSTELLING

- Bewustwording die moet leiden tot participatie en emancipatie. Onderwijs en informatie is daartoe de sleutel.

- Strijden tegen geweld gebaseerd op gender

ONZE MISSIE

- Kwaliteit van het onderwijs verbeteren 

- Invloed uitoefenen op wetgeving en het handhaven ervan

ONZE VISIE

- Gelijkheid en rechtvaardigheid 

- Vrijheid en Waardigheid

- Verantwoord burgerschap 

- Autonomie en Diversiteit