Democratische Republiek Congo

De Democratische Republiek Congo is een land in centraal Afrika. Met een inwonertal van bijna 100 miljoen en een oppervlakte van meer dan twee miljoen vierkante kilometer is de DRC het op één na grootste land van Afrika. De hoofdstad Kinshasa representeert het officiële regeringscentrum, alhoewel het land in feite gefragmenteerd bestuurd wordt binnen de zesentwintig provincies.

Geschiedenis en politiek

De geschiedenis van Congo is terug te trekken tot ongeveer 2000 voor Christus. Op dit moment vestigde het Bantu-volk zich in het gebied dat later de Democratische Republiek Congo genoemd zou worden. In de loop der tijd heeft de bevolking van het gebied zich uitgebreid, waardoor hun leefgebied ook groter werd. Bovendien vond er in centraal Afrika veel migratie plaats van verschillende volken, waarvan sommigen zich aansloten bij het Bantu-volk. Rond de dertiende eeuw na Christus bloeide het 'Kongolese Rijk' of het 'Kongolese Koninkrijk' op. Deze omvatte het huidige Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Angola en Gabon. Dit was het machtigste Afrikaanse Rijk tot ongeveer 1550. 

Portugese, Nederlandse, Engelse en Franse slavenhandelaren kwamen aan het eind van de vijftiende eeuw in contact met Congo. Wat volgde was een langdurige periode van slavernij en wisselende bestuursvormen door verschillende Europese landen en daarmee het einde van het Kongolese Rijk. Aan het einde van de negentiende eeuw eiste de Belgische Koning Leopold II de Democratische Republiek Congo op als privébezit, waardoor hij daar persoonlijk de wet voor kon schrijven. Na vele opstanden van het volk in reactie op Leopold's autoritaire manier van regeren, kwam het land ongeveer twintig jaar later in bezit van de Belgische overheid, in plaats van Koning Leopold II.

Na ongeveer 150 jaar onder koloniaal gezag van België is Congo op 30 juni 1960 onafhankelijk geworden. In dit jaar werden de eerste democratische verkiezingen gehouden, waarin Patrice Lumumba de eerste Premier werd. De invloed van België bleek echter nog sterk aanwezig te zijn; de regering van Lumumba werd na twee weken afgezet door een staatsgreep. Catharine Gegout, een professor Internationale Relaties uit Groot-Britannië, schrijft in een artikel dat Lumumba naar aanleiding van deze gebeurtenis geëxecuteerd door Belgische en CIA Agenten. Vijf jaar later, zo schrijft Gegout, werd - met steun uit het Westen - een nieuwe leider aangesteld in Congo: Mubutu Sese Seko. 

Coltan en conflict

De grond in de Democratische Republiek Congo is rijk aan mineralen. Coltan is hiervan de belangrijkste; dit mineraal is essentieel voor de productie van moderne techniek zoals laptops en smartphones. Vooral in Oost-Congo zijn veel mijnen waar voornamelijk buitenlandse bedrijven Coltan vandaan halen. Ongeveer 80% van de gehele Coltan-voorraad op aarde bevindt zich in de Democratische Republiek Congo. Dit feit is vermoedelijk een belangrijke factor geweest voor het initiëren en in stand houden van conflict in het land. 

In 1996 ontstond de Eerste Congo Oorlog na een coup d'état op Mubutu Sese Seko, waarna zes omringende landen zich mengden in het conflict en het hiermee een continentale oorlog maakte. De oorlog duurde tot 1997, maar na een korte periode van vrede begon de Tweede Congo Oorlog in 1998. Officieel is er in 2003 een vredesakkoord getekend, maar de gevolgen van het verleden zijn nog steeds te zien in het land, het blijft er onrustig en gespannen.

Het belang van het werk van Tosangana

De onstuimige geschiedenis heeft ook gevolgen gehad op onderwijs en genderverhoudingen. Weinig kinderen kregen de kans om naar school te gaan, het meerendeel hiervan waren meisjes. Tosangana werkt hard om zo veel mogelijk kinderen te kunnen voorzien van een educatie. Kinderen zijn per slot van rekening de leiders van de toekomst; deze leiders verdienen kwalitatief onderwijs. Ook gaan wij in gesprek met de overheid om genderverhoudingen te stabiliseren en zo meer ruimte te creëren voor vrouwen om leidende posities in te nemen. Met deze - en andere - inspanningen hopen wij een betere toekomst te kunnen ontwikkelen voor de Democratische Republiek Congo.

.

Bronnen:

Deibert, Michael. The Democratic Republic of Congo: Between Hope and Despair. London: Zed Books, 2013.

"Democratic Republic of Congo Profile - Timeline." BBC News. January 10, 2019. Accessed February 02, 2019. https://www.bbc.com/news/world-africa-13286306

Eriksen, Stein Sundstøl. "The Liberal Peace Is Neither: Peacebuilding, State Building and the Reproduction of Conflict in the Democratic Republic of Congo." International Peacekeeping 16, no. 5 (2009): 652-666.

Gegout, Catherine. "The West, Realism and Intervention in the Democratic Republic of the Congo (1996-2006)." International Peacekeeping 16, no. 2 (2009): 231-244

Kisangani, Emizet F., and F. Scott Bobb. Historical Dictionary of the Democratic Republic of the Congo. Lanham, MD: Scarecrow Press, 2009.