Vredessymposium 2017

20-09-2017

Het vredessymposium is het initiatief van een coalitie Nederlandse vredesorganisaties die bewustwording over nut en noodzaak van vredesmissies zonder wapens wil vergroten. De geweldloze inzet van burgers als alternatief voor militair ingrijpen verdient meer erkenning en middelen, óók van de Nederlandse overheid. Overal waar conflicten zijn, zijn immers ook mensen die zich zonder (te dreigen met) geweld inzetten voor de oplossing van conflict en het voorkomen van geweld. Tosangana draagt hierbij aan een vreedzame samenleving. Op 20 september werd zij in het zonnetje gezet.

Toen op 4 december 2007 het Nederlandse actieplan officieel werd gelanceerd, zei minister Koenders van Ontwikkelingssamenwerking in zijn toespraak:

Het is de hoogste tijd dat we de achterstand bij het realiseren van de Millennium Ontwikkelingsdoelen op het gebied van vrouwenrechten en moedersterfte inlopen. Als kabinet hebben we daarom besloten het Nationaal Actieplan voor resolutie 1325, dat is gericht op het verbeteren van de positie van vrouwen in conflict gebieden, met een groot aantal maatschappelijke organisaties te tekenen. Als vier ministers staan we op de bres voor vrouwen, vrede en veiligheid. Vrouwen zijn de grootste slachtoffers bij oorlogen en in conflictsituaties. Zij verliezen vaak als eerste de toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en economische activiteiten. Tevens vormen zij het grootste deel van de vluchtelingen en zijn in toenemende mate slachtoffer van seksueel geweld, dat steeds vaker door milities wordt ingezet als wapen.

Redenen te over waarom het nodig is méér aandacht te besteden aan vrouwen in (post-) conflictgebieden en waarom we, als we het over gender hebben, vaker over vrouwen dan over mannen praten. Vrouwen zijn echter niet alleen slachtoffer, maar bieden juist ook een deel van de oplossing van oorlog en conflict. Vrouwen hebben andere vaardigheden en werkwijzen dan mannen en hebben evenals de mannen een grote rol te spelen in het vredes- en wederopbouwproces.

VN-resolutie 1325: 'Vrouwen, vrede en veiligheid' In antwoord op de situatie zoals hierboven geschetst, en na een lange lobby vanuit diverse internationale vrouwenbewegingen, bracht de VN-Veiligheidsraad in 2000 resolutie 1325 uit over het thema 'Vrouwen, vrede en veiligheid.' De resolutie erkent dat vrouwen disproportioneel geraakt worden door conflict en roept op tot actieve participatie van vrouwen - op elk besluitvormingsniveau - in preventie van conflict, in vredesonderhandelingen en tijdens het wederopbouwproces.